Støtteforening til juleudsmykningen

på Amagerbrogade

1.
Støtteforeningens formål er at fremskaffe penge til dækning af julebelysningen over Amagerbrogade samt afvikling af juleoptoget, første gang i forbindelse med julen 2016.

2.
Alle kan bidrage til Støtteforeningen ved at indbetale et bidrag på mindst 100,- kr.
Større beløb modtages gerne.

3.
Beløbet indbetales på konto i reg. nr. 6506 konto 3050306142 i via Netbank, med reference indbetalerens navn.

4.
Støtteforeningens bestyrelse er identisk med Ama’r Butikkernes bestyrelse, og Støtteforeningens tegningsregler er identiske med Ama’r Butikkernes, ligesom Ama’r Butikkernes bestyrelse kan opløse foreningen.
5.
Regnskab for Støtteforeningen aflægges i forbindelse med Ama’r Butikkernes ordinære generalforsamling, første gang i april 2014, hvor der ligeledes tages stilling til Støtteforeningen fremover.

6.
Har Ama’r Butikkerne, til trods for pengene fra Støtteforeningen, ikke den fornødne økonomi til at gennemføre ophængning af julebelysningen over Amagerbrogade og gennemføre juleoptoget i 2016, eller
kan det ikke gennemføres på grund af anlægsarbejder i forbindelse med ”Ny Amagerbrogade”, vil de indbetalte penge til Støtteforeningen bruges til andre aktiviteter i Ama’r Butikkernes regi.

7.
Disse vedtægter er godkendt på Ama’r Butikkernes ordinære generalforsamling den 28. april 2016, og offentliggørelsen samt løbende orientering vil ske i tæt samarbejde med Amager Bladet og på www.amagerbutikkerne.dk hvor disse vedtægter vil være tilgængelige.

København, den 28. april 2016
Som dirigent på Ama’r Butikkernes Generalforsamling