Flag & skilte på facaden – Hvad må jeg og hvordan søger jeg

Flag og skilte i København hvad må jeg

Baggrund
Storbyerne har stor betydning for samfundsudviklingen,
og de konkurrerer om at tiltrække investeringer for at
opnå vækst og indflydelse. Som en del af Øresundsregionen
udvikler København sig i disse år i konkurrence med
andre storbyregioner som Hamburg og Berlin. Udviklingen
tilfører byen dynamik i form af byudvikling, arbejdspladser,
mere aktivt byliv osv.
Sammen med den dynamiske udvikling opleves en øget
interesse fra erhvervsliv o.a. for en større synliggørelse,
herunder reklamering på steder, hvor mange mennesker
passerer eller opholder sig. Billedet af den pulserende
storby med lysreklamer, storskærme, reklameduge, billboards
m.v. er næsten blevet et ikon for en metropol.
København er også en velbevaret by, med store bymæssige
og arkitektoniske kvaliteter, som skal respekteres.
Med retningslinjer for skilte og reklamer er det kommunens
mål både at understøtte og respektere byens kvaliteter
og samtidig markere særlige bymæssige og trafikale
knudepunkter. Retningslinjerne er delt op i særskilte
afsnit for henholdsvis opsætning af skilte og opsætning
af reklamer.
I forbindelse med tilladelser vurderes ansøgningen ud fra
det konkrete sted, hvor byliv, trafik, antal af boliger, hensynet
til bevaringsværdier og rekreative/grønne områder
spiller en rolle.