Borgertræf om Kultur i og omkring Holmbladsgade

Hvad vil vi med borgertræffet ?
Vi vil gerne komme frem til forskellige former for masskabelse, involvering og fællesskaber til gavn
for et bedre og mere levende lokalt kulturliv. Vi håber på, at vi kan nedsætte en række grupper,
der har tid og lyst til at arbejde med helt konkrete kultur, idræts eller læringsaktiviteter. Vi tilbyder
også deltagelse i et forum, hvor man har mulighed for at få indflydelse på Amagerbro Kulturs
overordnet prol. Program
Kl. 17.30 Velkomst ved Chef Bjarne Fey og Forkvinde Eva L. Damgaard
Workshops: Hvad drømmer du om, der vil ske i dit lokale kulturhus, idrætsanlæg og bibliotek?
Eksempler på emner:
Læringsnetværket, Musiklivet, Børne- familiekultur.
Det selvbetjente hus – hvad skal der til, for at huset ikke står tomt men bruges positivt og åbent?
De fysiske rum på 1. sal i Prismen. Hvordan får vi liv i længerne?
Bevægelse i byrummet – idræt i lommeparker
Kl. 18.30 Fællesspisning og derefter afrunding workshops og anbefalinger til arbejdsgrupper og
det kommende Idræts- og kulturforum
Kl. 20.30 Valg til arbejdsgrupper og Amagerbro´s Idræts- og kulturforum
Kl. 21.00 Farvel og på gensyn!
Tilmelding: info@kvarterhuset.dk – borgertræf-24-3-kvarterhuset